Garantie

Denton Garagedeuren geeft  garantie gedurende een periode van 2 jaar na factuurdatum op de door haar geleverde garagedeur.

Deze garantie is geldig indien de garagedeur onder normale condities oordeelkundig gebruikt wordt en indien er sprake is van onderhoud op de deur volgens de gebruikershandleiding van de fabriek. Garantie wordt verstrekt en beoordeeld door de fabrikant en de garantie vervalt als er sprake is van normale veroudering van het oppervlak of het product zelf, defecten die voortvloeien uit normale slijtage van onderdelen en herstellingen uitgevoerd door onbevoegd personeel of door gebruik te maken van niet originele onderdelen. De garantie gaat pas van kracht als de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Uitdrukkelijk uitgesloten is schade als gevolg van verkeerd gebruik of montage, vandalisme, brandschade, (in-)braakschade, waterschade, schade als gevolg van andere natuurrampen en/of aanrijdingen en schade die niet voortvloeit uit normaal gebruik.

Onze garagedeur is getest door de TÜV en voldoet aan de Europese CE-regelgeving en de EN-norm 13241-1.